Vianočná akcia

Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.

TOKAJ 2012 - Podmienky účasti

TOKAJ 2012 je medzinárodná súťaž vín pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedu KSK, generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, prezidenta Višegrádskeho fondu zameraná na európske vína so širším priestorom pre prírodné suché, sladké vína a podporu tokajských vín.

Podmienky účasti na medzinárodnej súťaži vín TOKAJ 2012

 1. Účastnícky poplatok je 10 € pre vystavovateľa.
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť vína vyrobené v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou. Do súťaže sa môžu prihlásiť len vína od registrovaných producentov daného štátu.

Vzorky vín musia byť označené týmito údajmi:

 • názov vína / odroda, zloženie kupáže /
 • ročník
 • prívlastok
 • meno a adresa vystavovateľa
 1. Na degustáciu a verejnú prezentáciu budú poskytnutých 6 ks fliaš s objemom min. 0,5 l, v prípade menšieho objemu plnenia, ekvivalent uvedeného objemu.
 2. Vzorky spolu s prihláškou budú doručené organizátorom súťaže do 15. apríla 2012.
 3. Organizátor súťaže má právo odmietnuť prihlášku po návrhu odborného garanta súťaže v prípade, že vzorky nezodpovedajú podmienkam súťaže a ich kvalita a označenie nezodpovedá zámerom a úrovni súťaže.

Súťažné kategórie vín

Prihlásené vína budú zaradené do kategórií:

 • Kategória 1: Tiché biele vína suché
 • Kategória 2: Tiché biele vína polosuché a polosladké
 • Kategória 3: Tiché biele vína sladké
 • Kategória 4: Tiché ružové vína
 • Kategória 5: Tiché červené vína
 • Kategória 6: Perlivé a šumivé vína
 • Kategória 7: Tokajské vína
 • Kategória 8: Vína chráneného pôvodu TOKAJ

Organizátor si vyhradzuje právo na vytvorenie každej hore uvedenej kategórie s minimálnym počtom 15 vzoriek vín.

Hodnotenie vína

 1. Medzinárodné degustačné komisie sú zložené z hodnotiteľov, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia hodnotiteľa vín. Komisie sú päťčlenné a celú súťaž riadi predseda komisii.
 2. Odborné komisie budú zložené zo štyroch členov a predsedu, ktorý má skúsenosti z národných a medzinárodných súťaží vín. Hodnotenie predsedu komisie sa započítava do celkového hodnotenia.
 3. Predsedu súťaže a predsedov komisií menuje organizátor súťaže.
 4. Členovia odbornej komisie hodnotia vzorky anonymne 100 bodovým systémom medzinárodnej únie enológov. Výslednou známkou hodnoteného vína bude vyhodnotenie vzorky formou mediánu. Čo znamená, že v päťčlennej komisii sa bude škrtať maximálna a minimálna hodnota a priemer sa vypočíta z troch zostatých hodnôt. Do finále postupujú najvyššie hodnotené vína z komisie z ktorých budú vyberaní šampióni súťaže jednotlivých kategórii.

Udelenie medailí

 1. Podľa bodového hodnotenia môžu vína získať nasledovné ocenenia:
 • od 93 až 100 bodov: „Veľká zlatá medaila“
 • od 88 do 92,99 bodov: „ Zlatá medaila“
 • od 85 do 87,99 bodov: „Strieborná medaila“
 • od 80 do 84,99 bodov: „Bronzová medaila“

Organizačný výbor rešpektuje medzinárodné odporučenia a zaväzuje sa neudeliť z celkového počtu súťažných vín v každej kategórii viac ako 30% medailí. Vína, ktoré získajú menej ako 80 bodov dostanú čestný diplom.

Šampiónom výstavy TOKAJ 2012 sa stane najvyššie ohodnotené víno v kategórii 8 a získa cenu Tokajského vzdelávacieho inštitútu, n.o. a Strednej odbornej školy Trebišov.

 1. Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na internetových portáloch www.svosvinicky.sk, www.tokajinstitut.sk a slávnostné odovzdanie cien bude 26. mája 2012 v priestoroch SOŠ vo Viničkách pri príležitosti regionálnej akcie Svätý Urban – Požehnanie mladého vína. V prípade neúčasti sa vystavovateľovi ocenenie zašle poštou.
 2. Známky – samolepky s označením TOKAJ 2012 sú ochrannou známkou súťaže a organizátor si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu známok. Organizátor na základe objednávky zašle vystavovateľovi známky za vopred dohodnutú cenu.

Záverečné ustanovenia

Dodané vzorky vína sa stávajú majetkom organizátora a budú použité na verejnú prezentáciu súťaže.

Mohlo by Vás zaujímať

Z našej ponuky vyberáme

Tokajská Esencia Hollókoi 1978 0,25 l

Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...

Cena: 65.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 6-putňový archívny Hollókoi 1983

Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...

Cena: 250.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 3-putňový Homoky 1993

Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...

Cena: 30.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 5-putňový Homoky 1988

Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...

Cena: 60.00 €
plus minus Ks