Vianočná akcia

Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.

Vinohradníctvo na Slovensku

Pestovanie viniča

Slovensko vo svetovom meradle patrí ku krajinám s nízkou výmerou vinohradov. Pestovanie viniča a jeho rozširovanie je však opodstatnené z hl'adiska národného hospodárstva, ekonomiky podniku, ako aj ekologických podmienok. Intenzívnou vinohradníckou výrobou optimálne a efektívne využívame pôdny fond. Vinič využíva svahovité terény, piesočnaté pôdy s plytkou orničnou vrstvou, štrkovité, kamenisté a ladom ležiace pôdy, z ktorých vel'ká čast (v súčasnosti asi 20 000 ha) čaká na skultivovanie.

Ekonomický význam vinohradníctva

Vinohradníctvo ul'ahčuje a urýchľuje inováciu výrobkov na báze hrozna. Zabezpečuje rast konzumácie štandardných výrobkov na vnútornom trhu. Na základe poznania kvalitatívno-technologických vlastností nášho sortimentu hrozna umožňuje rozvíjať inováciu výroby rozličných typov vín, produkciu nealkoholických a alkoholických nápojov, konzervárenských výrobkov, výrobkov pre diabetikov a pre farmaceutický priemysel. Ekonomický význam má aj spracovanie druhotných surovín vinárskej výroby. Mraziarenskou technikou a technológiou možno podstatne predĺžiť obdobie konzumácie hrozna v čerstvom stave.

Efekty vinohradníctva a vinárstva

Vinohradníctvo a vinárstvo je vel'kým prínosom pre národné hospodárstvo i pre každú vinohradnícku firmu, ale bude si vždy vyžadovať väčšie množstvo l'udskej práce. Vínohradníctvo má pre spoločnosť aj nepriamy prínos. Je to tvorba krajinnej architektúry, vhodne dotváraná porastom viniča, najmä na svahoch, kultúrnost práce, možnosť racionálnejšej výživy. Vínom mrožno bojovať proti konzumácii koncentrovaných alkoholických nápojov (liehovín a destilátov). Zo stručného pohľadu na národohospodársky význam vinohradníctva vyplýva opodstatnenost d'alšieho rozvoja tohto odvetvia u nás.

Vinohradníctvo na Slovensku

Ručný zber hrozna - historická fotografia

Z našej ponuky vyberáme

Tokajská Esencia Hollókoi 1978 0,25 l

Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...

Cena: 65.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 6-putňový archívny Hollókoi 1983

Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...

Cena: 250.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 3-putňový Homoky 1993

Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...

Cena: 30.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 5-putňový Homoky 1988

Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...

Cena: 60.00 €
plus minus Ks