Vianočná akcia

Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.

Legislatíva

Zákony: nariadenia a rozhodnutia, ktoré legislatívne vymedzujú pestovanie, výrobu, dovoz, vývoz, kontrolu, označovanie, ochranu či obchodovanie s vínom a tokajským vínom v Európskej únii.

ZákonObsah nariadenia / rozhodnutia
316/2004NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 316/2004 z 20. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002 ustanovujúce určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých výrobkov v sektore vína
2338/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2338/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001ustanovujúce vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o obchod s tretími krajinami s výrobkami v odvetví vína
2324/2003NARIADENIE RADY (ES) č. 2324/2003 zo 17. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1037/2001, povoľujúce ponuku a dodávku určitých dovážaných vín na priamu ľudskú spotrebu, ktoré boli pravdepodobne enologicky spracované postupmi, neustanovenými v nariadení (ES) č. 1493/1999
1841/2003NARIADENIE KOMISIE č. 1841/2003 zo 17. októbra 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom v súvislosti s výrobnými možnosťami
1795/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1795/2003 z 13. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999 pokiaľ ide o akostné vína vyrábané v určitých oblastiach
1776/2003NARIADENIE RADY (ES) č. 1776/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 527/2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny určených na priamu ľudskú spotrebu, a ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999
1710/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1710/2003 z 26. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy
1422/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1422/2003 z 8. augusta 2003, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1175/2003, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 883/2001 a (ES) č. 2805/95, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami s výrobkami v sektore vína a ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vína
1411/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1411/2003 zo 7. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 o podrobných pravidlách na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom pokiaľ ide o trhový mechanizmus
1410/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1410/2003 zo 7. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovuje sa znak spoločenstva pre enologické postupy a procesy
1220/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1220/2003 zo 7. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v súvislosti s obchodom s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore
1205/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1205/2003 zo 4. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktorým sa ustanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pokiaľ ide o opis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov
1203/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1203/2003 zo 4. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál
1183/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1183/2003 z 2. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy
1182/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1182/2003 z 2. júla 2003, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 315/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom pokiaľ ide o produkčný potenciál
1175/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1175/2003 z 1. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 2805/95 stanovujúce podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami v sektore vína a nariadenie (ES) č. 883/2001 stanovujúce vývozné náhrady v sektore vína
628/2003NARIADENIE KOMISIE z 22. augusta 2003 ustanovujúce pre obchodný rok 2003-2004 a vzhľadom na určitý počet hektárov, orientačné finančné prostriedky pridelené členským štátom na reštrukturalizáciu a premenu vinohradov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999
625/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 625/2003 z 2. apríla 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnom organizovaní trhu s vínom s ohľadom na trhové mechanizmy
571/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 571/2003 z 28. marca 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom pokiaľ ide o výrobný potenciál
527/2003NARIADENIE RADY (ES) č. 527/2003 zo 17. marca 2003, ktorým sa povoľuje ponuka a dodávka niektorých vín dovezených z Argentíny určených na priamu ľudskú spotrebu, a ktoré pravdepodobne podstúpili enologické procesy nestanovené v nariadení (ES) č. 1493/1999
315/2003NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 315/2003 z 19. februára 2003, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom v súvislosti s výrobnými možnosťami
2380/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2380/2002 z 30. decembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 stanovujúce podrobné pravidlá na implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pri obchode s tretími krajinami vo vinárskom sektore
2244/2002NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 2244/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 pokiaľ ide o kyselinu vínnu vo vinárskych výrobkoch
2224/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2224/2002 z 13. decembra 2002 o derogácii z nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom so zreteľom na trhové mechanizmy
2086/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2086/2002 z 25. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002 stanovujúce určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov
1795/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1795/2002 z 9. októbra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhové mechanizmy
1782/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1782/2002 zo 7. októbra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 884/2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania pre sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a pre vedenie záznamov vo vinárskom sektore
1574/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1574/2002 z 2. septembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore, a nariadenie (ES) č. 2805/95, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady vo vinárskom sektore
1342/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1342/2002 24. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na výrobný potenciál
1315/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1315/2002 z 19. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy
812/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 812/2002 zo 16. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore
753/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2001, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov
573/2002NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2001, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov
2585/2001NARIADENIE RADY (ES) č. 2585/2001 z 19. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnom organizovaní trhu s vínom
2464/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) 2464/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1623/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, týkajúce sa trhových mechanizmov
2066/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2066/2001 z 22. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 týkajúce sa o používania lyzozýmu vo vinárskych výrobkoch
2047/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2047/2001 z 18. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnom organizovaní trhu s vínom týkajúce sa trhových mechanizmov
2022/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2022/2001 z 15. októbra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnom organizovaní trhu s vínom, týkajúce sa trhových mechanizmov
1660/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1660/2001 zo 16. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnom organizovaní trhu s vínom, týkajúce sa trhových mechanizmov
1655/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1655/2001 zo 14. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce určité podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a zavádzajúce kód spoločenstva pre enologické metódy a postupy
1609/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1609/2001 zo 6. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce určité podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a zavádzajúce kód spoločenstva pre enologické metódy a postupy vzťahujúci sa na metódy analýz
1282/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1282/2001 z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína a na monitorovanie trhu s vínom, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000
1253/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1253/2001 z 26. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o výrobný potenciál
1037/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) 1037/2001 z 22. mája 2001, povoľujúce ponuku a dodávanie niektorých dovážaných vín určených na priamu ľudskú spotrebu, ktoré mohli byť podrobené enologickým postupom, ktoré nie sú v súlade s nariadením (ES) 1493/1999
885/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 885/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 3201/90, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá spoločnej organizácie trhu s vínom, pokiaľ ide o vína pochádzajúce z Kanady a oprávnené na označenie ´Icewine´
884/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore
883/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore
784/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 784/2001 z 23. apríla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie (ES) č. 1227/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál
545/2001NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 545/2001 z 20. marca 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 1623/2000, stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnom organizovaní trhu s vínom, týkajúce sa trhových mechanizmov
2786/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2786/2000 z 19. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy
2729/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2729/2000 zo 14. decembra 2000 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá kontroly vo vinárskom sektore
2451/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2451/2000 zo 7. novembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce určité podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a zavádzajúce kód spoločenstva pre enologické metódy a postupy vzťahujúci sa na prílohu XIV
2409/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2409/2000 z 30. októbra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy
1655/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1655/2001 zo 14. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce určité podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a zavádzajúce kód spoločenstva pre enologické metódy a postupy
1623/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus
1622/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1622/2000 zo dňa 24. júla 2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník spoločenstva pre vinárske (oenologické) postupy a procesy
1608/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č.1608/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúce prechodné opatrenia do prijatia definitívnych opatrení implementujúcich nariadenie (ES) č.1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom
1607/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č.1607/2000 z 24. júla 2000, ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia (ES) č.1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, najmä hlavy týkajúcej sa akostných vín vyrábaných v určitých regiónoch
1227/2000NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál
1493/1999NARIADENIE RADY (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom
1631/1998NARIADENIE RADY (ES) č. 1631/98 z 20. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2392/86 o založení Registra vinohradov spoločenstva
1596/1996NARIADENIE RADY (ES) č. 1596/96 zo 30. júla 1996, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2392/86 zakladajúce Register vinohradov spoločenstva
1549/1995NARIADENIE RADY (ES) z 29. júna 1995, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2392/86 zriaďujúce register viníc spoločenstva
2392/1986NARIADENIE RADY (EHS) č. 2392/86 z 24. júla 1986 o založení Registra vinohradov spoločenstva

Z našej ponuky vyberáme

Tokajská Esencia Hollókoi 1978 0,25 l

Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...

Cena: 65.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 6-putňový archívny Hollókoi 1983

Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...

Cena: 250.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 3-putňový Homoky 1993

Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...

Cena: 30.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 5-putňový Homoky 1988

Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...

Cena: 60.00 €
plus minus Ks