Vianočná akcia

Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.

SOUP Viničky

SOUP vo Viničkách je školským zariadením pôvodne sa špecializujúcim na výchovu vinohradníckeho dorastu. V súčasnosti je kombinovaným zariadením orientovaným na poľnohospodárstvo a služby. V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje vinohradnícku činnosť a patrí medzi našich najvýznamnejších producentov vína. Do projektu Tokajskej vínnej cesty ponúka návštevu rozsiahlej pivnice s klasickými i netradičnými službami. Je organizátorom profesionálnej Medzinárodnej súťaže degustácie vín, má vhodné podmienky na organizovanie vzdelávacích podujatí. K propagácii tokajského vína prispieva účasťou na rôznych výstavách.

Odborné učilište internátne, ktoré ako škola prešlo viacerými transformačnými zmenami. Bola založená v roku 1960 v Premonštratskom kláštore v Lelesi ako Poľnohospodárske odborné učilište. Od roku 1984 bolo po stránke riadenia a hospodárskej pričlenené k POU Pribeník. Na základe plenárneho rozhodnutia Východoslovenského KNV v Košiciach v roku 1990 sa zriadilo v zmysle zákona o sústave základných a stredných škôl Odborné učilište internátne v Lelesi, ktoré bolo po stránke hospodárskej zabezpečované odborným učilišťom v Michalovciach.

Od roku 1993 škola sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Pri riešení reštitučných nárokov Jasovkého opátstva voči Školskej správe v Košiciach, ktoré žiadalo neúmerné finančné náklady za prevádzku v tomto objekte Krajský úrad v Košiciach rozhodol o elokovaní po súhlase zriaďovateľa Ministerstva pôdohospodárstva na SOUP Viničky. Tak od 1.9.1996 bola zriadená samostatná rozpočtová organizácia, ktorá po stránke riadenia bola pričlenená k Strednému odbornému učilišťu vo Viničkách. V súčasnosti sa žiaci vyučujú v týchto trojročných učebných odboroch:

 • 3383 2 02 Spracúvanie dreva – stolárska výroba
 • 3686 2 03 Stavebná výroba – murárske práce
 • 3686 2 10 Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
 • 4572 2 02 Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár
 • 4572 2 06 Poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov
 • 6486 2 00 Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • 6491 2 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Poľnohospodárska výroba so zameraním na Záhradníctvo

SOUP Viničky, odbor Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo (kvetinár, zeleninár, ovocinár) pripravuje žiakov na:

 • odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín, zeleniny a ovocných drevín
 • prípravu semien, vysádzanie, rozmnožovanie a ošetrovanie uvedených kultúr
 • rez ovocných drevín, hnojenie a ochrana proti škodcom a chorobám
 • zberové práce a triedenie

Absolvent učebného odboru Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo (kvetinár, zeleninár, ovocinár) pozná agrotechniku a technológiu pestovania zeleniny, kvetín, zásady sadovníckych úprav, druhy okrasných kultúr. Dodržiava zásady ochrany rastlín.

Z našej ponuky vyberáme

Tokajská Esencia Hollókoi 1978 0,25 l

Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...

Cena: 65.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 6-putňový archívny Hollókoi 1983

Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...

Cena: 250.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 3-putňový Homoky 1993

Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...

Cena: 30.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 5-putňový Homoky 1988

Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...

Cena: 60.00 €
plus minus Ks