Vianočná akcia

Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.

Vlastivedné múzeum Trebišov

Vlastivedné múzeum v Trebišove

Vlastivedné múzeum Trebišov sídli v kaštieli situovanom v historickom areáli s parkom a je významným pamiatkový komplex Zemplína, ktorý má optimálne možnosti poskytovať návštevníkom širokú paletu kultúrnych aktivít. Je výnimočne motivujúcim prvkom záujmu o návštevu TVC. Návštevník a turista tu má možnosť získať vstupnú informáciu o histórii a súčasnosti regiónu južného Zemplína a formou stálych múzejných expozícií sa oboznámiť s históriou jeho poľnohospodárstva, vinárstva a vinohradníctva. K stálym expozíciám pribudol v roku 2003 archív tokajských vín, do ktorého prispievajú najvýznamnejší producenti tokajského vína najkvalitnejšími značkami. Základné poslanie múzea sa plní tradičnými i novými aktivitami, výstavami spojenými so živými ukážkami tradičných ľudových remesiel a predajom ľudovoumeleckých výrobkov. Medzi najobľúbenejšie patria: „Tokajské víno a kraslice“, výstavy keramiky, gastronómie a ďalších. V rámci podnikateľskej činnosti, múzeum ponúka priamo vo svojich priestoroch ochutnávku tokajských vín a zemplínskych špecialít. Pre náročnejšiu klientelu v súčinnosti s vybranými zahraničnými a tuzemskými cestovnými kanceláriami organizuje exkurzie po trase TVC, návštevy tokajských pivníc, ktoré ponúkajú degustácie i kultúrny program. Múzeum propaguje aktivity tradičnej ľudovej kultúry spoluorganizátorom osláv výročí obcí.

Expozície Vlastivedného múzea v Trebišove

  • 1. Dejiny poľnohospodárstva na východnom Slovensku
  • 2. Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo
  • 3. Expozícia parných oračiek
  • 4. Ľudová drevorezba a plastika Zemplína
  • 5. Expozícia poľnohospodárskych strojov
  • 6. Tradičné remeslá južného Zemplína
  • 7. Ľudový odev Zemplína
  • 8. Expozícia vývoja mlatby na východnom Slovensku
  • 9. Južný Zemplín v praveku a ranom stredoveku
  • 10. Archív tokajských vín

Tokajské vína v múzeu

Väčšina mimoriadnych aktivít múzea a vernisáži výstav dopĺňa prezentácia tokajských vín a výber z tvorby umelcov južného Zemplína. Významnou formou vzdelávacích aktivít múzea zapadajúcich do TVC sú každoročné medzinárodné konferencie a semináre organizované v súčinnosti s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre i SOUP Viničky. V oblasti tradičnej ľudovej kultúry múzeum spolupracuje s Regionálnym osvetovým strediskom Trebišov a Združením obcí Tokajského regiónu, v odbornej činnosti s partnerskými múzeami Poľska a Maďarska. Pri prezentácii prírodných a kultúrnych hodnôt spolupracuje s významnými producentmi tokajských vín.

Poslanie múzea

Poslaním Vlastivedného múzea Trebišov je okrem iného dokumentovať a prezentovať formou múzejnej činnosti dejiny poľnohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva Tokaja. Na aktivitách ktoré sa realizujú v rámci projektu Tokajská vínna cesta (ďalej TVC), ktorého cieľom je zosúladiť súčastný život a rozvojový potenciál možnosti kultúrno-spoločenského života trvalo žijúceho obyvateľstva s prichodiacimi návštevníkmi do Tokajského regiónu. Prepojením kultúrno-spoločenských aktivít na cestovný ruch, vinohradníctvo a vinárstvo, sa môže dosiahnuť spoločný cieľ projektu: rozvoj územia.

Výroba jedinečných tokajských vín má svoje dejiny, ktoré dokumentuje expozícia Vlastivedného múzea v Trebišove s archívom tokajských vín a tvoriacou sa vinotékou. Za zmienku stojí, že prvý tokajský výber (aszú) vyrobil Laczkó Máte zo Sepše (Moldavy) ako dvorný kňaz reformovanej cirkvi na dvore Zuzany Lórantffy v roku 1630. V roku 1655 bol vydaný zákon na ručné vyberanie cibéb na výrobu výberov (aszú). Od roku 1986 organizuje múzeum v spolupráci s partnerskými inštitúciami medzinárodné konferencie o tokajskom vinohradníctve a vinárstve. Doposiaľ boli z týchto konferencií pripravené štyri zborníky, ktoré vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zborníky sú v predaji v múzeu, rovnako ako publikácie Tokajské víno a jeho tajomstvá a Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Tokaja.

Z našej ponuky vyberáme

Tokajská Esencia Hollókoi 1978 0,25 l

Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...

Cena: 65.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 6-putňový archívny Hollókoi 1983

Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...

Cena: 250.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 3-putňový Homoky 1993

Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...

Cena: 30.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 5-putňový Homoky 1988

Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...

Cena: 60.00 €
plus minus Ks