Vianočná akcia

Využite vianočnú akciu a získajte ku každému nákupu hodnotný darček - vreckový nožík s vývrtkou na víno. Vyberte si z aktuálnej ponuky tokajských vín a náš tokajský kuriér Vám darček prinesie s Vašim nákupom.

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

1. NÁKUPNÝ PORIADOK

1.1 ZAREGISTROVANIE ZÁKAZNÍKA

Na našom portáli sa dá nakupovať v prípade, ak sa zákazník zaregistruje a vyplní všetky vyznačené informácie v registračnom liste a následne môže čerpať služby e-shopu ako sú:

 • nakupovanie so zľavami
 • prehľad doteraz všetkých kúpených tovaroch
 • informácie o novinkách
 • informácie o akciách spoločnosti

Ak sa zákazník nezaregistruje, nemôže čerpať výhody e-shopu. Registrácia nie je povinná.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH, bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia urobiť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu realizovanú bankovým prevodom.

1.2 OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, alebo e-mailu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, resp. objednávke a uvedený v našej ponuke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v nepoškodenom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu euro o viac ako 10% alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, ak výrobca nedodá alebo vyradí zo svojej obchodnej činnosti objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

1.3 POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

 • Objednávka je prijatá do 24 hodín
 • Potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom
 • Po odoslaní objednaného tovaru na Vašu adresu budete taktiež informovaný e-mailom

1.4 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Nakoľko chceme v maximálnej miere vyhovieť našim klientom, ponúkame možnosť zrušenia objednávky do 24 hodín a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Je nutné uviesť meno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

1.4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky (po 24 hodinách) je možné zrušiť objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade storna objednávky pri splnených podmienkach dodania tovaru zo strany predávajúceho je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

1.4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, neodpovedá na e-maily a pod.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet v plnej výške v čo najkratšom termíne (najneskôr v prvý pracovný deň po dni pripísania platby na náš účet)
 • množstvo tovaru objednané kupujúcim nie je možné zabezpečiť
 • tovar objednal kupujúci, ktorý má voči predávajúcemu finančný, alebo akýkoľvek iný dlh
 • kupujúci akýmkoľvek spôsobom porušil Obchodné podmienky

1.5 DODANIE TOVARU - Prepravné podmienky

Objednaný tovar Vám vieme doručiť niekoľkými spôsobmi:

 • a) poštou (úhrada vopred zálohovou faktúrou, v hotovosti, bankovým prevodom)
 • b) poštou na dobierku
 • c) kuriér (úhrada vopred)
 • d) kuriér na dobierku
 • e) osobne v našich priestoroch

Poštovné je v závislosti od hmotnosti balíka. Za dobierku je príplatok 2 Eur v SR. Dodanie tovaru kuriérom je tovar dodaný do 24 hodín od vyexpedovania z našej prevádzky a cena za túto službu je v závislosti od hmotnosti balíka a vzdialenosti dodaného tovaru (pohybuje cca 7 Eur) v SR. Pri využití služby kuriéra aj s dobierkou treba k cene prepravného pripočítať poplatok 2 Eur v SR. Presnú sumu Vám oznámime telefonicky pri overovaní Vašich údajov.

Pri objednávke nad 400 Eur zákazník neplatí ani v jednom prípade poštovné. Balné naša spoločnosť neúčtuje, okrem prípadov,ak si zákazník objedná špeciálny obal ( napr. darčekové kazety,drevené obaly,atď.), ktorý je uvedený v cenníku obalov. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade nedoručenia tovaru zmluvným prepravcom do 24 hodín od expedície.

1.6 PLATBA

 • Platba na dobierku - sa môže uskutočniť poštou alebo kuriérom. Pri tejto platbe je potrebné k poštovnému alebo prepravnému pripočítať poplatok.
 • Platba zálohovou faktúrou - pri zadaní tejto možnosti Vám bude na Váš mail odoslaná zálohová faktúra so všetkými náležitosťami ako je číslo faktúry (súčasne aj ako variabilný symbol), číslo účtu a pod. Variabilný symbol je nutné uvádzať, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu. V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte nás kontaktovať.
 • Platba bezhotovostným prevodom - naša spoločnosť nechce zasahovať do bankových transakcií, narúšať bezpečnosť a súkromie vzťahu zákazník -banka a preto odporúčame tieto transakcie vykonávať výlučne na stránkach Vašich bánk. Platba sa pripíše na náš bankový účet najneskôr do 3 dní. V tomto prípade ste ušetrili na poplatku pri dobierkovej platbe.
 • Platba v hotovosti - táto platba sa môže uskutočniť iba v prípade osobného odberu v našej prevádzke, kde Vám bude vystavený doklad o prevzatí finančnej hotovosti podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

1.7 EXPEDOVANIE TOVARU

Objednaný tovar je dodaný zákazníkovi v bežnej dobe a to do 2 pracovných dní. Je možné dodať aj tovar do 24 hodín ak o to zákazník prejaví záujem. V prípade, ak by tovar v čase objednávky nebol na sklade alebo nebol v danom množstve - nakoľko sa jedná o tovar zo zahraničia, tak dodacia lehota sa môže predĺžiť maximálne na 7 dní. V takom prípade bude zákazník o neskoršej dodávke vopred upozornený.

Expedičnú dobu do 48 hodín nie je možné dodržať, ak platí zákazník bankovým prevodom. Objednaný tovar bude vyexpedovaný v najkratšom možnom termíne, maximálne však do času uvedeného pri objednanom produkte. V prípade, že balík obsahuje produkty s rôznou expedičnou dobou, platí najdlhšia expedičná doba. Expedičná doba plynie iba počas pracovných dní. Expedičná doba začína plynúť záväznou objednávkou a končí vyexpedovaním tovaru (odovzdaním zásielky prepravcovi). Pokiaľ kupujúci platí tovar vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, alebo formou internet bankingu, expedičná doba začína plynúť po prijatí platby.

Prepravca doručí tovar kupujúcemu do 48 hodín od vyexpedovania. Prepravca bude kontaktovať kupujúceho ohľadom presného času doručenia. Celkovo budú tri pokusy o doručenie. V prípade, že sa prepravcovi nepodarí zásielku doručiť, bude odložená v depe prepravcu, kde ju bude možné vyzdvihnúť osobne. V prípade takejto situácie kupujúci kontaktuje predávajúceho pre bližšie informácie.

2. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci má v zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@euro-invest.sk alebo písomne na adresu predajcu. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ tovar kupujúci už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:

 • tovar by mal byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale (ak tomu tak nie je, viď bod 2.1.3)
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.)

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho (najneskôr v prvý pracovný deň po dni doručenia tovaru na adresu predajcu).

2.2 REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupující povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade nedoručenia tovaru prepravcom do 24 hodín od expedície.

Pri príchode prepravcu s tovarom je nutné tovar vybaliť a skontrolovať, či nie je poškodený. V prípade evidentného poškodenia zavineného prepravcom (napr. rozbitie fliaš) je nutné vypísať Škodový záznam s príjemcom, ktoré má prepravca k dispozícii. V prípade takejto skutočnosti kupujúci kontaktuje predávajúceho. Predávajúci po preverení tejto skutočnosti u prepravcu zašle kupujúcemu na vlastné náklady rovnaký tovar ako tovar popísaný v Škodovom zázname. V prípade, že daný tovar je už vypredaný, predávajúci zašle kupujúcemu sumu za poškodený tovar vypočítanú na základe objednávky.

V prípade vady tovaru spôsobeného výrobcom kupujúci kontaktuje predávajúceho a tento tovar mu posiela naspäť. Predávajúci skontroluje stav tovaru, prípadne ho nechá skontrolovať výrobcom. Ak sa preukáže vada tovaru, kupujúcemu bude doručený nový tovar na náklady predávajúceho a taktiež mu budú uhradené náklady za zaslanie tovaru. V prípade, že daný tovar je už vypredaný, predávajúci zašle kupujúcemu sumu za poškodený tovar vypočítanú na základe objednávky a náklady za zaslanie tovaru. V prípade nepreukázania vady je možné tovar poslať späť kupujúcemu na jeho náklady.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesíacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na:

 • vady vzniknuté bežným používaním
 • nesprávnym použitím výrobku
 • nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 • Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 • doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci bude pri každom nákupe vyzvaný k súhlasu s obchodnými podmienkami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť súhlasom kupujúceho s Obchodnými podmienkami pri objednávke tovaru.

Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu dodania tovaru a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Z našej ponuky vyberáme

Tokajská Esencia Hollókoi 1978 0,25 l

Tokajská esencia je zložená z vysoko koncetrovaného toka ...

Cena: 65.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 6-putňový archívny Hollókoi 1983

Hustá konzistencia, čistá chuť, elegantné vystupovanie ...

Cena: 250.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 3-putňový Homoky 1993

Tokajské víno vysokej kvality s typickým tokajským chara ...

Cena: 30.00 €
plus minus Ks
Tokajský výber 5-putňový Homoky 1988

Zrelé luxusné tokajské víno s chuťou ananásu, medovéh ...

Cena: 60.00 €
plus minus Ks